Maďarské mýto
Útdíj bevallás

WebEye je spolehlivým partnerem i při platbách maďarského elektronického mýtného.

Můžete se spolehnout na naši pomoc i při platbě silničního mýtného u vozidel s hmotností přesahující 3,5 tuny.

WebEye E-Toll Ke Stažení Aplikace

Naším hlavním úkolem je poskytnout přesné údaje o vozidlech, které chtějí řešit své závazky vůči Státní správě dálnic, týkající se úhrady poplatků pomocí řešení WebEye. Tato služba je dostupná přes palubní jednotky (OBU) provozované přes zapalovač cigaret, ideální pro kurýry nebo pevně instalované palubní jednotky WebEye (většina instalovaných jednotek u našich zákazníků je vhodná pro přípravu přiznání silničního mýtného).

Naši specialisté zajišťují rychlé a bezproblémové uvedení zařízení do provozu. 

Přiznání silničního poplatku  pro klienty WebEye třeba i jenom za 0 Kč!

S funkcí WebEye RoadPass mohou naší stávající klienti požádat o službu vhodnou k přiznání silničního poplatku HU-GO při ceně 0 Kč za zařízení a za cenu 0 Kč měsíčního paušálu.


  WebEye RoadPass*
doplňující funkce pro stávající předplatitele

MIC, ECO, PRO, MAX a stávající individuální
Smlouvy

Cena zařízení -
Poplatek za montáž (technikem WebEye) -
Měsíční poplatek (36 měsíců) 0 Kč
Měsíční poplatek (24 měsíců) 0 Kč
Měsíční poplatek (12 měsíců) 0 Kč

Online smlouva

Naše funkce WebEye RoadPass je v případě zakoupení našich telematických balíčků (MIC, ECO, PRO, MAX), které jsou na trhu funkcí sloužící pro přiznání silničního poplatku, o kterou lze požádat jako o doplňkovou funkci. V případě, že ve Vašem vozidle je i v současné době provozována aktivní služba WebEye, nemusíte učinit nic jiného, než uzavřít bezplatnou smlouvu se společností WebEye Magyarország Kft fungující jako zprostředkovatel přiznání, a registrovat se u ÁAK (Státní správa dálnic) dle pokynů uvedených na rozhraní Hu-Go!


Cena neobsahuje DPH.

Přiznání silničního poplatku pro naše nové klienty třeba i jen za 0 Kč měsíční paušál!

Pomocí našich balíčků WebEye Road a WebEye Road Mobile poskytující základní služby pro přiznání silničního poplatku můžete rychle a jednoduše přiznat mýtné.


  WebEye Road** WebEye Road Mobile**
Cena zařízení 3500 Kč 3500 Kč 

Poplatek za montáž 
 (technikem WebEye)

545 Kč -
Měsíční poplatek (36 měsíců) 0 Kč 0 Kč 
Měsíční poplatek (24 měsíců) 0 Kč 0 Kč 
Měsíční poplatek (12 měsíců) 0 Kč 0 Kč 

Online smlouva

Náš balíček WebEye Road je samostatný prostředek, který slouží výhradně jen pro přiznání silničního poplatku. Balíček WebEye Road Mobile je taková zjednodušená podoba WebEye Road-u, která nevyžaduje montážní práce, lze ji totiž instalovat kabelem do zapalovače. Tyto instrumenty v jejich současné podobě podporují výhradně přiznání silničního poplatku úměrného používání v případě použití WebEye Magyarország, jako zprostředkovatele přiznání!
Fixně instalovatelný instrument Road lze pomocí on-line služeb rozšiřovat! Doba fungování“ instrumentů je 24 měsíců!


Cena neobsahuje DPH.

Přiznání silničního poplatku a službu WebEye pro nové zákazníky s až 40% slevou při startu!

Kromě služby e-mýta je součástí našeho balíčku Pass&Go také zobrazení ujetých tras, mapy, správa často navštěvovaných míst, vozidel a registr řidičů.


  WebEye Pass&Go***
EU + země bývalé Jugoslávie
Cena zařízení 3500 Kč
Poplatek za montáž (Poplatek za montáž) 545 Kč
Měsíční poplatek (36 měsíců) 532 Kč

Žádost o

S naším balíčkem WebEye Pass&Go lze získat s výraznou slevou vysoce kvalitní základní službu WebEye a možnost přiznání silničního poplatku.
S již prokázanými možnostmi ušetření nákladů službou WebEye můžete nyní i Vy snížit zvýšené náklady, které Vám vzniknou z důvodu zavedení silničního poplatku.
V balíčku Pass&Go se budou průběžně objevovat naše volitelná vylepšení, individuální řešení související se zavedením silničního poplatku, které budou v souladu s VHR (prováděcím nařízením) popisujícím konkrétní prostředí regulace.
Náš balíček služeb Pass&Go pro online sledování vozidel s celkovou hmotností přesahující 3,5 tun, je platný pro nové instalace a spolu s pověřením coby zprostředkovatel přiznání.


Cena neobsahuje DPH.

Při výběru našich balíčků berte laskavě již teď v úvahu, že průběžné přesvědčování se o provozuschopnosti instrumentů bude úkolem Uživatele komunikace! Profesní skupina WebEye Magyarország z výše uvedených důvodu doporučuje k vozidlům provádějícím vnitrostátní přepravu, které nedisponují službou WebEye balíček Pass&Go, pro složitější telematické úkoly a pro mezinárodní přepravní služby doporučuje balíčky ECO a PRO, které lze teď taktéž získat za výhodných podmínek!

KALKULÁTOR E-MÝTNÉHO

Na dálnici:

0.20 €

Na hlavní ulici:

0.09 €